Trẻ hóa công nghệ thermage CPT

  • Trẻ hóa da công nghệ Thermage CPT

    Trẻ hóa da công nghệ Thermage CPT

    Công nghệ Thermage CPT là gì? Thermage CPT là công nghệ nâng cơ, trẻ hóa da đã được FDA Hoa Kỳ chứng nhận an toàn, hiệu quả với 70 bằng sáng chế, trên 1.000.000 ca điều trị nâng cơ, xoá nhăn thành công, được sử dụng trên 2.500 trung tâm thẩm mỹ và 80 quốc gia trên thế giới. Thermage CPT … Đọc Thêm